log in

Nyheter

Plan for gjennomføring av treninger/camper

Plan for gjennomføring av treninger/camper Foto: Tommy Nilsen, Ringblad

Plan for gjennomføring av treninger/camper – Schjongshallen. Gjeldende fra 15. juni 2020

Tre grunnprinsipper som gjelder alle:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene
 • Hold minst 1m avstand og reduser kontakt mellom personer

Klubbens ansvar ifm organisert trening:

 • Sørge for at alle er trygge på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko
 • At det er en voksenperson til stede som har ansvar for aktivitet og gjennomføring
 • At klubbstyrte treninger er frivillige for spillerne
 • At inndeling i soner/områder er tydelige for alle
 • At man deler inn i grupper på 20 eller færre
 • At man opprettholder 1 meters avstand
 • Ingen bruk av felles garderober til dusjing – kom ferdig skiftet. Kun ytterste lag kan tas på innenfor oppmerket område.

Retningslinjer for gjennomføring av treninger:

 • Inndeling grupper – ankomst ishall - garderober
  • 1 trener – 20 spillere 
  • Oppmøtetidspunkt og når man skal være ute av anlegget defineres for hver gruppe og må overholdes
  • Spillere og lagledelse skal oppholde seg i 1.etg i hallen
  • Alle må vaske hender ved ankomst i hallen – håndrens vil være tilgjengelig
  • Garderober skal ikke brukes til dusjing – kun for å ta på skøyter og ytterste lag. Tydelig oppmerket. Kun angitt antall i hver garderobe samtidig.
  • Toalett ifbm garderoben er tilgjengelig for spillere, skal rengjøres etter bruk av ansvarlig person
  • Felles toaletter er stengt for bruk
 • På is
  • Spillerbenker benyttes ikke under trening
  • Området må rengjøres mellom hver økt – vant/håndtak/benker osv
  • Det merkes opp områder på vant der spillere kan ha vannflasken (1m avstand)
  • Kun de som har oppgaver ifbm trening eller gjennomføring av denne er tilstede i hallen
 • Utstyr: 
  • Lagleder/trener har ansvar for rengjøring og at retningslinjer overholdes
  • Kun trener flytter/samler inn pucker, markører, pyloner, etc – bruk hansker. Utstyr skal rengjøres etter bruk.
  • Alt utstyr som flere benytter skal desinfiseres/vaskes mellom hver gang
 • Skifting
  • Innerste lag (svettetøy) skal tas på hjemme.
  • Utstyr kan ikke oppbevares i hallen, bager tas med hjem
  • Spillere tom U13 kommer ferdig skiftet med unntak av skøyter
  • Ytterste lag(skøyter/legg- og albuebeskyttere/brystbeskyttelse/treningsdrakt) kan tas på i hallen – dedikerte oppmerkede/oppdelte områder – fra U14. Kan være garderobe eller friområder. Følg anvisning av ansvarlig person og oppmerking i hallen.
 • Inn/utgang til/fra is
  • Spillere som skal gå på is går inn i ishallen fra dør ved slipebod og inn på is brukes første spillerinngang (før spillerboksen). 
  • Spillere som skal på is må vente til spillere som skal av, er helt ute av området
  • Spillere som skal av isen går ut mellom spillerboksene og ut i gangen ved a-lags garderobe og videre inn i hallen til garderobe/skifteområde. 

Rettet mot seniorspillere og spillere i prestasjon – treningsrom/innendørs trening:

 • Kun klubber som tar fullt ansvar for at regler overholdes kan tilrettelegge for aktivitet
 • Alle som trener logges, dvs. skriver seg inn og ut av lokalet (navn, dato, klokkeslett) eller følger oppsatt timeplan
 • Alltid 1 ansvarlig fra klubb tilstede
 • Vask hender med såpe og vann ved ankomst
 • Kun 1 person på samme stativ. Skiver rengjøres mellom hver gang
 • Utstyr desinfiseres med sprit/klorblanding før og etter bruk
 • Bruk bare nyvasket treningstøy
 • Bruk treningshansker
 • Ha med egen antibac
 • Ingen sikring av hverandre, alltid vekt-belastning godt under makskapasitet
 • Legg til rette for vask av utstyr, håndtak og annet fellesutstyr før og etter
 • Avstandsregler på 1m gjelder
 • Maksimalt 20 personer (19 + 1) tilstede i styrkerom opp til 100 m2
  • Kan være flere dersom området/salen er større – 1 meter avstand gjelder
facebook large instagram large twitter

 

Kontakt oss

Ringerike Ishockeyklubb
Ringeriksgata 11
3510 Hønefoss
Org.nr 983 923 119
Stiftet 14.1.1973

 

Log in or create an account