ice-effect

Hockey Akademiet Skillsgruppe

PÅMELDING HER

Dette er tilbud for alle barn i klubben fra 5.klasse og opp til og med ungdomsskolen. Tilbudet forutsetter deltakers motivasjon til ekstra istrening og til å gjøre øvelser i henhold til oppsatt trening. Øvelser vil ha fokus på individuelle ferdigheter, og selv om deltakerne varierer i alder og modning så vil øvelser og inndeling på isen tilrettelegges slik at hver enkelt skal oppleve å bli utfordret og kjenne på mestring. 

Skillsgruppen med besøk av A-lagets Brett Perlini.

INNHOLD
 • Organisert istrening - ca. 8 stk "Skillstreninger" i måneden, med fokus på individuelle ferdigheter
 • Varmmat (valgfri)
 • Oppbevaring av ishockeyutstyr
 • T-skjorte, genser og klistremerke til hjelm
 • Sikrer plass på alle camper i klubbens regi (forhåndspåmelding)
PRAKTISK INFO

Dette er et tilbud for barn som ønsker å trene ekstra utover egne lagtreninger. Fokuset er å utvikle individuelle ferdigheter. Deltakeren bør derfor ha en treningsvilje og interesse/motivasjon for egen utvikling. 

Deltakere kommer til ishallen på eget intiativ, og klarer seg selv fram til istreningen (voksne vil alltid være tilstede rundt i lokalene). Det blir servert mat for dem som ønsker dette.

Skillsgruppen har følgende treningstider (mat serveres når barnet kommer til ishallen). 

 • Mandag organisert istrening kl. 15.10 - 16.00
 • Tirsdag organisert istrening kl. 15.10 - 16.00
PRISER

Dette er et tilbud to ganger i uken og man får ca 8 stk skillstreninger i måneden. Her kan man velge med eller uten mat. Vi følger vanlig skolerute og priser er beregnet ut fra en total og varierer ikke med hensyn til ferie og fridager.

Tilbud Pris (pr mnd)
2 dager/uke med mat

1 300,-

2 dager/uke uten mat 1 000,-
GODT Å VITE VED PÅMELDING

Her følger litt informasjon som kan være nyttig å vite før man melder seg på Akademiet:

 • Hockey Akademiet følger vanlig skolerute
 • Prisen er beregnet ut fra en total og er lik alle mnd. uavhengig av antall feriedager (August er et unntak, og vil kun gjelde som en halv mnd).
 • Organisert aktivitet er dekket gjennom Norges Idrettsforbunds forsikringer. Denne omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Deltakere 13 år og eldre er dekket gjennom lisens hos Norges Ishockeyforbund.
 • Hockey Akademiet har en måneds oppsigelsestid fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også om man ønsker å redusere antall dager.
 • Istreningene for de to tilbudene foregår samtidig, på hver sin banehalvdel.
 • Deltakere fra fritidsordningen kan delta med Skills-gruppen på isøkten der vi ser mer behov for utfordring og stimulering, og deltaker selv ønsker det.
 • De som har deltatt på Akademiet tidligere og fått t-skjorte/genser vil ikke få nytt sett automatisk, men kan ta kontakt og bestille nytt dersom det er behov (liten kostnad).
 • Hockey Akademiet Fritidsordning gir rett til skattefradrag på lik linje som ordinær SFO.
Even Tangen Fosse
Even Tangen Fosse

Leder Hockey Akademiet,Administrasjon

even@ringerikepanthers.no 95790152

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Blink hus
Real Ringerike
Skue Sparebank
Saltdalshytta
Ringerikes Blad
Røyse Presseri
Toyota Hønefoss