ice-effect

Akademiet Fritidsordning (1-4.klasse)

PÅMELDING HER

Fritidsordningen er et fullverdig tilbud for 1-4.klasse på lik linje med vanlig skole-SFO. Det ingen forutsetning at man er medlem i klubben og driver ishockey aktivt, men man må like å gå på skøyter og påberegne å være på isen hver gang.

Åpningstider

 • Mandag kl.12.00 - 16.40
 • Tirsdag kl 12.00 - 16.40

Tilbudet inkluderer

 • Organisert istrening
 • Varmmat
 • Leksehjelp
 • Lek og spill
 • Oppbevaring av ishockeyutstyr
 • T-skjorte, genser og klistremerke til hjelm
 • Mulighet for transport fra skole til ishall (ekstra kostnad tilløper og det forutsetter flere påmeldte fra samme skole)
 • Gir rett til skattefradrag på lik linje som ordinær SFO. 

Priser

Tilbud (maks 20 plasser) Pris (pr mnd)
1 dag/uke 1 200,-
2 dager/uke 1 500,-

Innhold på Akademiet Fritidsordning

Organisert istrening

En time organisert istrening som inneholder både lek, individuelle øvelser og spill. Vi fokuserer på barnas mestringsfølelse og tilpasser øvelser og inndeling deretter.

Varmmat

Det serveres varm mat hver dag. Vi tar hensyn til allergier eller andre behov for tilpasning. Oppgi dette ved påmelding.

Leksehjelp

Vi tilbyr leksehjelp for barna som ønsker å gjøre dette hos oss.

Lek og spill

Vi har mange ulike aktiviteter både innendørs og utendørs. Vi varierer dette litt ut i fra sesong og ønsker hos barna.

Oppbevaring av ishockeyutstyr

Alle deltakere på Akademiet får muligheten til å oppbevare utstyret sitt i en utstyrsbod i garderoben vi bruker.

Mulighet for transport

I samarbeid med Hønefoss Taxi tilbyr vi transport. Det blir en liten ekstrakostnad som fordeles ut fra antall barn i taxien.

GODT Å VITE VED PÅMELDING

Her følger litt informasjon som kan være nyttig å vite før man melder seg på Akademiet:

 • Hockey Akademiet følger vanlig skolerute
 • Prisen er beregnet ut fra en total og er lik alle mnd. uavhengig av antall feriedager (August er et unntak, og vil kun gjelde som en halv mnd).
 • Organisert aktivitet er dekket gjennom Norges Idrettsforbunds forsikringer. Denne omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Deltakere 13 år og eldre er dekket gjennom lisens hos Norges Ishockeyforbund.
 • Hockey Akademiet har en måneds oppsigelsestid fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også om man ønsker å redusere antall dager.
 • Istreningene for de to tilbudene foregår samtidig, på hver sin banehalvdel.
 • Deltakere fra fritidsordningen kan delta med Skills-gruppen på isøkten der vi ser mer behov for utfordring og stimulering, og deltaker selv ønsker det.
 • De som har deltatt på Akademiet tidligere og fått t-skjorte/genser vil ikke få nytt sett automatisk, men kan ta kontakt og bestille nytt dersom det er behov (liten kostnad).
 • Hockey Akademiet Fritidsordning gir rett til skattefradrag på lik linje som ordinær SFO.
Even Tangen Fosse
Even Tangen Fosse

Leder Hockey Akademiet,Administrasjon

even@ringerikepanthers.no 95790152

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Blink hus
Real Ringerike
Skue Sparebank
Saltdalshytta
Ringerikes Blad
Røyse Presseri
Toyota Hønefoss