HOCKEY AKADEMIET FRITIDSORDNING
(1-4.KLASSE)

PÅMELDING HER

Fritidsordningen er et fullverdig tilbud for 1-4.klasse på lik linje med vanlig skole-SFO. Det er ingen forutsetning at man er medlem i klubben og driver ishockey aktivt, men man må like å gå på skøyter og påberegne å være på isen hver gang.

Åpningstider

 • Mandag kl.12.00 - 16.40
 • Tirsdag kl 12.00 - 16.40

Tilbudet inkluderer

 • Organisert istrening
 • Varmmat
 • Leksehjelp
 • Lek og spill
 • Oppbevaring av ishockeyutstyr
 • T-skjorte, genser og klistremerke til hjelm
 • Mulighet for transport fra skole til ishall (ekstra kostnad tilløper og det forutsetter flere påmeldte fra samme skole)
 • Sikrer plass på alle camper i klubbens regi
 • Gir rett til skattefradrag på lik linje som ordinær SFO

På Akademiet har vi masse ulike aktiviteter hver gang, både på- og utenfor isen.

Organisering

 • Gruppen ledes og følges av flere voksne ledere (anhengig av antall påmeldinger)
 • Gruppen holdes adskilt fra den eldre gruppen (5-7.klasse), under aktivitet både på og utenfor isen, og i garderobene.
 • Deltakere som ikke klarer å ta på seg ishockeyutstyr helt på egenhånd får hjelp til dette.
 • Hver dag inneholder lek og spill utenfor isen og en time med organisert aktivitet på isen.
 • Ved mange påmeldinger kan det bli aktuelt å dele gruppen opp i "faste undergrupper". 

Istreninger

En time med organisert istrening som inneholder både lek, individuelle øvelser og spill. Vi fokuserer på barnas mestringsfølelse og tilpasser øvelser og inndeling deretter. Vi har hovedfokus på høy aktivitet og mange repetisjoner, og istreningene vil tilrettelegges slik at hver enkelt skal oppleve å bli utfordret og kjenne på mestring. 

Priser

Prisene er beregnet ut fra en total og vil være lik alle mnd. uavhengig av antall feriedager. Transport fra skole til Schjongshallen skjer i samarbeid med Hønefoss Taxi og er bindende ved påmelding til transportordningen.

Hockey Akademiet (1-4.klasse) sesongen 2023/2024
Tilbud (maks 30 plasser) Pris (pr mnd)
1 dag/uke 1 300,-
2 dager/uke 1 600,-
Priser transport fra skole til Schjongshallen sesongen 2023/2024
Transport Pris pr. tur
(minimum 4 påmeldte)
Pris pr. tur
(minimum 8 påmeldte)
Pris pr. tur
(minimum 12 påmeldte)
Transport fra skolene Ullerål, Helgerud, Veien, Vang kr 85,- kr 60,- kr 50,-
Transport fra Vik skole kr 130,- kr 80,- kr 60,-

Godt å vite ved påmelding

Her følger litt informasjon som kan være nyttig å vite før man melder seg på Akademiet:

 • Hockey Akademiet følger vanlig skolerute
 • Prisen er beregnet ut fra en total og er lik alle mnd. uavhengig av antall feriedager.
 • Organisert aktivitet er dekket gjennom Norges Idrettsforbunds forsikringer. Denne omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Deltakere 13 år og eldre er dekket gjennom lisens hos Norges Ishockeyforbund.
 • Hockey Akademiet har en måneds oppsigelsestid fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også om man ønsker å redusere antall dager.
 • Istreningene for de to tilbudene foregår samtidig, på hver sin banehalvdel.
 • Deltakere fra fritidsordningen kan delta på isøkter der vi ser mer behov for utfordring og stimulering, og det passer med deltakers modning og motivasjon.
 • De som har deltatt på Akademiet tidligere og fått t-skjorte/genser vil ikke få nytt sett automatisk, men kan ta kontakt og bestille nytt dersom det er behov (liten kostnad).
 • Hockey Akademiet Fritidsordning gir rett til skattefradrag på lik linje som ordinær SFO (gjelder kun 1-4.klasse).
Organisert istrening

En time organisert istrening som inneholder både lek, individuelle øvelser og spill. Vi fokuserer på barnas mestringsfølelse og tilpasser øvelser og inndeling deretter.

Varmmat

Det serveres varm mat hver dag, og det sendes ut en matliste i starten av hvert semester. Vi tar hensyn til allergier eller andre behov for tilpasning. Oppgi dette ved påmelding.

Lek og spill

Vi har mange ulike aktiviteter både innendørs og utendørs. Vi varierer dette litt ut i fra sesong og ønsker hos barna.

Leksehjelp

Vi tilbyr leksehjelp for barna som ønsker å gjøre dette hos oss.

Oppbevaring av ishockeyutstyr

Alle deltakere på Akademiet får muligheten til å oppbevare utstyret sitt i en utstyrsbod i garderoben vi bruker.

Mulighet for transport

I samarbeid med Hønefoss Taxi tilbyr vi transport. Se egne priser for transport med taxi.

Even Tangen Fosse
Even Tangen Fosse

Leder Hockey Akademiet,Administrasjon

even@ringerikepanthers.no 95790152

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Real Ringerike
Skue Sparebank
Fuel of Norway
Røyse Presseri