Økonomisk støtte til aktivitet

Økonomisk støtte til aktivitet

Vi ønsker at Ishockey skal være en idrett for alle barn og unge. I den forbindelse er vi så heldig å ha et samarbeid med Sparebankstiftelsen Ringerike, som tilbyr en økonomisk støtteordning til å dekke medlem- og treningsavgift for barn fra familier med lav inntekt.

Ringerike Ishockeyklubb har fått støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike til et eget prosjekt for å dekke medlemsavgift og treningsavgift for ishockeyspillere fra lavinntektsfamilier. Vi ønsker at alle barn skal ha muligheten til å spille ishockey uavhengig av familiens økonomi.

Klikk på vedlagt skjema og fyll ut. Skjemaet sendes til organisasjonssekretær Tone Reneflot Thoresen på e-post og behandles konfidensielt.

Janka Aasen og Tone Reneflot Thoresen sammen med Runar Krokvik i Sparebankstiftelsen Ringerike og Åge Amundsen fra HBK. Sammen er vi veldig glade for å ha fått på plass en ordning som kan gi aktivitetstilbud til flere barn og unge.Janka Aasen og Tone Reneflot Thoresen sammen med Runar Krokvik i Sparebankstiftelsen Ringerike og Åge Amundsen fra HBK. Sammen er vi veldig glade for å ha fått på plass en ordning som kan gi aktivitetstilbud til flere barn og unge.

Tone Reneflot Thoresen
Tone Reneflot Thoresen

Organisasjonssekretær

treneflot@hotmail.com 97536463

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Real Ringerike
Skue Sparebank
Fuel of Norway
Røyse Presseri