Medlemskap

Medlemskap

Som medlem i Ringerike Ishockeyklubb er du en del av klubben og bidrar til at vi sammen utvikler både klubben og ishockeyen i Hønefoss. Innmeldingsskjema nederst på siden.

Vi ønsker stadig å utvikle oss som klubb. Både på isen og utenfor isen. Medlemsmassen er en viktig del av denne utviklingen. Som medlem i klubben kan man delta på klubbens årsmøte, og får på den måten ta del av det som skjer i klubben. Med flere medlemmer står vi sterkere og sammen kan vi sette Hønefoss og Ringerike på hockeykartet.

Etter Norges Idrettsforbunds lover så må alle aktive utøvere må være medlemmer i klubben for å kunne delta i den organiserte idretten. For dem som ikke er aktive utøvere, men likevel ønsker å være en del av klubben, så tilbyr vi støttemedlemsskap. 

Det er også mulig å søke om støtte til å dekke trenings- og medlemsavgifter gjennom vår ordning sammen med Sparebankstilftelsen. Dette er et tilbud for ishockeyspillere fra lavinntektsfamilier. Les mer og søk om støtte her. 

Våre medlemsskap

Medlemsskap Pris
Ordinært medlemsskap (aktive) 300 ,-
Støttemedlem 300,-
Familiemedlemsskap 500,-

Medlemsfordeler

Som medlem i Ringerike Ishockeyklubb og i et idrettslag underlagt Norges Idrettsforbund, så har medlemmene visse fordeler. I tillegg jobbes det med å legge til rette slik at våres støttemedlemmer får eksklusive fordeler.

Deltakelse på årsmøte:

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ellers oppfyller medlemsforpliktelsene, kan møte på idrettslagets årsmøte, med tale og forslagsrett. Dersom du er over 15 år kan du også stemme på årsmøtet, velges til tillitsverv i idrettslaget og oppnevnes som representant for ditt idrettslag for eksempel på et årsmøte i et idrettsråd eller et særforbundsting.   

Forsikring for barn under 13 år:

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Etter fyllte 13 år, så er det betalt lisens gjennom Norges Ishockeyforbund som forsikrer utøveren. Les mer på Idrettsforbundets sider.

Treningsavgifter

En gang pr. semester sendes det ut treningsavgifter til aktive utøvere på lagenhetene. Oversikt over treningsavgiftene finnes i eget dokumentvedlegg på denne siden. 

Bli medlem

Hvis du ønsker å bli medlem i Ringerike Ishockeyklubb, kan du fylle ut skjema under. Vi sender ut faktura for medlemsskap en gang i året via vårt medlemssystem KlubbAdmin. Oppgi i skjemaet hvilken type medlemsskap som ønskes. 

ice-effect
Bli medlem Ringerike Ishockeyklubb

Fyll inn medlemmets navn og kontaktinformasjon.

Vennligst oppgi ønsket medlemsskap under beskjed. Er medlemmet aktiv utøver så oppgi gjerne hvilken lagenhet medlemmet tilhører. 

Brukerprofilen kan endres i MinIdrett etterpå, men hvis dere ikke ønsker å logge inn for å fylle inn all info, så kan dere oppgi adresse og postnummer i beskjeden her, så oppdaterer vi profilen for dere. 

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Blink hus
Real Ringerike
Skue Sparebank
Saltdalshytta
Ringerikes Blad
Røyse Presseri
Toyota Hønefoss