Behovet vårt for 2 isflater og større hall

Behovet vårt for 2 isflater og større hall

Etter høstferien er alle lagene tilbake på is og så sant lagene ikke tar seg fri fra jobb og skole for å trene på dagtid så er det kun natterstid som er igjen for aktivitet på isen.

Allerede har flere lag samtrening, og det vil nok være realiteten selv med to flater. Men når U8, U9, U10 og U11 går på isen sammen og alle er til stede så teller det 70 barn og minst 6 trenere. Det er ingen grunn til å tro at antallet barn blir færre da rekrutteringen innenfor ishockeyen har skutt i taket.

Samtrening med U8, U9, U10 OG U11.

Pr i dag består klubben av 20 lagenheter 

 • U7
 • U8
 • U9
 • JU9
 • U10
 • JU11
 • U11
 • U13
 • U14
 • U15
 • U16
 • Utviklingsgruppe (UTG)
 • Akademiet
 • Skøyte- og hockeyskole
 • RIK damer
 • A-lag herrer
 • RIK2
 • Oldboys/Geriatriks
 • Norsemen
 • Norsewomen

Disse lagene teller over 500 aktive medlemmer. I tillegg til lag som spiller turneringer og serier, er det på en vanlig uke over 80 mosjonister på isen. Dette er ikke iberegnet Norsewomen som trener når isen er ledig samt Brann- og redning som ikke har startet opp med treningene sine enda. Heldigvis så trener de som regel tidlig på morgenen. 

Lokale skoler og barnehager bruker også hallen flittig på dagtid til aktivitet på isen og det er fint å se at vi kan bidra til variert aktivitet i hverdagen til alle.

Det krever en del ressurser for å holde så mange barn, unge og voksne i gang. Til tross for dette så er bemanningen lav og vi er avhengig av alle de frivillige som hjelper oss i hverdagen. Det hadde ikke vært en Ringerike ishockeyklubb uten alle disse, og de fortjener gode fasiliteter.

Ishockey er en idrett med mye utstyr og når 4 lag skal samles i 2 garderober blir det fort fullt.

Skøyte- og hockeyskolen er et gratis tilbud til alle barn født 2013 eller yngre. Her legges det til rette for at alle skal føle mestring i møte med idretten og klubben. Det stilles ingen krav til forkunnskap og vi har utstyr til utlån. I løpet av sesongen 21/22 hadde vi 158 barn i denne gruppen og 50% var jenter. Når vi avsluttet forrige sesong hadde vi 1 jentelag, nå har vi 4. Så det vokser tydelig på jente/damefronten. 

For alle over 12 år som vil starte å spille ishockey, har vi et tilbud som heter utviklingsgruppen (UTG). Vi har erfart at det ikke bare er de yngste barna som kommer og har lyst til å spille ishockey. Vi ønsker å inkludere alle i vår klubb og selv om man ikke startet med hockey når man var liten, skal man fortsatt få et godt tilbud hos oss.

Schjongshallen er hjertet i Ringerike ishockeyklubb, men det er på vei til å briste. For å kunne avlaste trenger vi å oppgradere både nåværende lokaler, men også øke kapasiteten. 

Planene for nye Schjongslund

I dag spiller vi på dispensasjon fra Norges ishockeyforbund, det er ikke snakk om noe som vil vare til evig tid, da de fasilitetene som mangler blir mer og mer avgjørende med tiden. 

Vi har 4 garderober, den ene bruker A- laget. Det vil si at de resterende 19 lagene har 3 garderober på deling. Mange av lagene våre har spillere av begge kjønn som gir utfordringer for de jentene som er i mindretall. Til tider må spillere skifte ute i hallen i en særdeles midlertidig «garderobe» hvor temperaturen vanligvis ligger godt under 10 grader, og uten dusjmuligheter.  

Foto: Rune Pedersen, Ringerikes Blad

Men alt dette kan det bli en endring på og første steget dit er at kommunestyret vedtar en prinsippavklaring for bruk av området vi ønsker å bygge den nye hallen. Først da kan vi starte på et forprosjekt som vil ta oss mot byggestart høsten 2023.

Idrettsglede

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Real Ringerike
Skue Sparebank
Fuel of Norway
Røyse Presseri