Bli med på instruktørkurs i ishockey

Bli med på instruktørkurs i ishockey

Region Viken Vest inviterer til instruktørkurs ishockey 27.11.22 i Varner Arena.  Vi i Ringerike Ishockeyklubb jobber aktivt for å rekruttere flere trenere og dette kurset er en bra start for alle som ønsker å bidra i trenerroller og starte på formell trenerutdanning. 

Klubbens breddeavdeling er i stor vekst og følgelig blir behovet større for enda flere trenere de kommende årene. Her er det viktig at vi rekrutterer de i vår egen organisasjon som kan på sikt være en ressurs for klubben og barna. Vi har sikkert mange i hvert lag som kan ha nytte av dette kurset; hjelpetrenere, ungdommer som hjelper til på skøyteskole, potensielle kommende trenere.

Klubben dekker kursavgiften for medlemmer som ønsker å delta på kurset. Meld dere på og kontakt oss via POST@RINGERIKEPANTHERS.NO for å bekrefte påmeldingen.

OM KURSET

Kurset er et lavterskel tilbud og retter seg mot alle personer som skal bidra på skøyte- og hockeyskolen. Uavhengig av tidligere ishockeyerfaring oppfordres alle som skal delta rundt skøyte- og ishockeyskoler å ta kurset.

Kurset er også tiltenkt personer med liten/ingen forkunnskap om ishockeyspillet, men som ønsker å begynne med NIHF sin formelle trenerutdanning. 

Etter gjennomføringen av kurset skal kursteltakeren kunne bistå med veiledning av spillere på skøyte- og hockeyskolen og frem til U8-nivå. Samt ha grunnlag for å gå videre på NIHF Trener I - Del 1.

Kurset består av både teori og praksis på is, med hovedemnene: 

  • Trenerrollen
  • Tekniske ferdigheter
  • Ishockeyforståelse
  • Alderstilpasset trening

Les mer om kurset på Norges Ishockeyforbunds sider.

Lenke til påmelding

Kurset avholdes i Asker, Varner Arena, søndag 27.november.

TIDSPLAN

kl. 8:45 - 9:00 Velkommen
kl. 9:00 - 10:30 Trenerrollen (Teori)
kl.10:45 - 12:00  Tekniske ferdigheter og ishockey forståelse (Teori)
kl.12:00 - 12:45 Lunsj
kl.13:00 - 14:30 (på is) Tekniske ferdigheter og ishockey forståelse
kl.14:45 - 16:15 Alderstilpasset trening og planlegging av en treningsøkt (Teori)
kl.16:30 - 18:00 (på is) Gjennomføring av en treningsøkt
kl.18:00 - 18:30 Oppsummering

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Blink hus
Real Ringerike
Skue Sparebank
Saltdalshytta
Ringerikes Blad
Røyse Presseri
Toyota Hønefoss