Hockey&Golf Camp

Hockey&Golf Camp

Sammen med Tyrifjord Golfklubb inviterer vi til ungdomscamp i uke 25 (mandag-torsdag). Her blir full aktivitet fra 9-16 hver dag, med både golf og hockey. Dagene begynner på Storøya og avsluttes i Schjongshallen.

PÅMELDING HER

Påmeldingskriterier

 • Maks 16 deltakere (minimum 8 deltakere for at campen skal gjennomføres, etter 16 påmeldte vil man bli satt på venteliste)
 • Åpent for U12-U16
 • Førstemann til mølla prinsippet gjelder ved påmelding
 • Vippskrav sendes ut til deltakere etter påmeldingsfristen og må være betalt før campen starter 20.juni.
 • Pris (inkluderer transport, VTG-kurs og lunsj): kr 2000,- 
 • Påmedlingsfrist: 13.juni (bindende påmelding)

Om campen

Dagene vil bli delt i to, første del på Storøya og andre del i Schjongshallen. Vi starter dagene med golf fra kl.09.00, hvor vi holder på fram til kl. 12.00. Det vil bli felles aktivitet sammen med en golf-pro som instruktør, og gjennom uken får deltakerne også bestått "Veien til golf" kurset (sammen med en digital del) som man må ha for å kunne spille golf. Informasjon om den digitale delen blir sendt ut etter påmeldingsfristen.

Etter golføkten reiser vi sammen til Schjongshallen hvor det blir lunsj før vi det blir hockeyaktivteter med istrening og barmark fram til kl. 16.00. Istreningene vil ha fokus på individuelle ferdigheter og det blir tett oppfølging med minst to trenere på de 16 deltakerne. 

Antall deltakere begrenses av transporten fra Tyrifjorden til ishallen. 

Innhold

 • Golf på Tyrifjord Golfklubb sammen med PRO-instruktør
 • Veien til golf kurs inkludert. Les mer om kurset på Tyrifjord GK sine sider
 • Varmlunsj i ishallen
 • Istreninger med fokus på individuelle ferdigheter
 • En barmarkøkt hver dag
 • Bading i elva på slutten av dagene (for de som ønsker)

Timeplan

 • 09.00 - 12.00: Golf på Storøya (oppmøte 10 min før)
 • 12.00 - 12.30: Transport til Schjongshallen
 • 12.30 - 13.00: Lunsj
 • 13.30 - 14.45: Istrening
 • 15.00 - 15.45: Fystrening
 • 15.45 - 16.00: Bading i elva

PÅMELDING HER

Sist vi arrangerte Hockey & Golf camp var i 2018. Vi er glade for å endelig ha på plass dette tilbudet igjen sammen med Tyrifjord Golfklubb.

Anna Crawford
Anna Crawford

Lagleder

anna@tyrifjord-golfklubb.no 92408917
Even Tangen Fosse
Even Tangen Fosse

Leder Hockey Akademiet,Administrasjon

even@ringerikepanthers.no 95790152

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Blink hus
Real Ringerike
Skue Sparebank
Saltdalshytta
Ringerikes Blad
Røyse Presseri
Toyota Hønefoss