Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller til årsmøte i Ringerike Ishockeyklubb. Årsmøtet avholdes 30. mars 2022 i Schjongshallen. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars 2022.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars 2022 til POST@RINGERIKEPANTHERS.NO .
Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg i siden på artikkelen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Saksdokumentene sendes på epost til lagledere 23. mars 2022, som videreformidler disse til medlemmene. Sakspapirene vil også være tilgjengelig i ishallen fra 23. mars 2022.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ringerike Ishockeyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ringerike Ishockeyklubb ved daglig leder kontaktes på telefon eller epost.

Velkommen til årsmøte!

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Eiendomsmegler 1
Real Ringerike
Skue Sparebank
Fuel of Norway
Røyse Presseri
Sparebank 1 Økonomihuset