Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller til årsmøte i Ringerike Ishockeyklubb. Årsmøtet avholdes 28. mars 2023, klokken 18.00 i Schjongshallen. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14. mars 2023.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14. mars 2023 til post@ringerikepanthers.no Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Saksdokumentene sendes på epost til lagledere 21. mars 2023, som videreformidler disse til medlemmene. Sakspapirene vil også være tilgjengelig i ishallen fra 21. mars 2023.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ringerike Ishockeyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ringerike Ishockeyklubb ved daglig leder kontaktes på telefon eller epost.

Velkommen til årsmøte!

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Blink hus
Real Ringerike
Skue Sparebank
Saltdalshytta
Ringerikes Blad
Røyse Presseri
Toyota Hønefoss