Ishockeyen er klar for et kvinneløft!

Ishockeyen er klar for et kvinneløft!

I juni vedtok et enstemmig ishockeyting en resolusjon om at arbeidet for å bedre kjønnsbalansen i norsk ishockey skal intensiveres.

Forbundstinget har etter dette sendt ut en bestilling til forbundsstyret, regioner og klubber om å starte jobben. For det er ingen tvil om at skal denne satsingen skyte fart så trenger det å jobbes i alle ledd. Vi som klubb tar dette veldig seriøst og er allerede i gang.

I NIHF’s strategiplan er det beskrevet et mål om minst 40% jenteandel i rekrutteringen inn til hockeyskolene. I dag ser vi at i den eksisterende skøyte- og hockeyskolen er kjønnsbalansen veldig jevn, men vi har erfart at det ofte faller fra flere jenter enn gutter. Vi mener at for å sikre at jentene blir i klubben så må de se at de har de samme mulighetene som guttene, de må ha forbilder i samme klubb.

I Norge er andelen lisensierte spillere som er jenter 17%. Ved sesongens slutt var 15% av alle lisensierte spillere i Ringerike Ishockeyklubb jenter. Og dette er etter ett år med relativt god rekruttering i vår klubb. Vi har helt klart en vei å gå, men er ikke i tvil om at vi allerede er godt i gang med prosessen.

I starten av fjorårets sesong hadde vi ingen jente- og kvinnelag i klubben, men flere miksede lag. Nå har vi 3 rene lag og ett av dem er vårt ny-oppstartede damelag. Blant dem har vi jenter som har fulgt guttene i klubben på aldersbestemte lag, damer som har spilt andre steder og noen som hadde lagt konkurranseskøytene på hylla. Flere planlegger retur etter endte studier, forsvaret osv.
Men nå er de samlet, og vi er stolte av å presentere Ringerike Panthers 1.divisjon kvinner. Laget har plass til flere, er du interessert kan du ta kontakt med Laila, som er lagets lagleder.  De skal som nevnt spille i 1.divisjon kommende sesong og vi håper at mange vil komme og heie dem frem på samme vis som med gutta. Når sesongoppsettet er klart, kommer vi til å presentere det i våre kanaler.

Første trening på is. Her med Petter Endrerud som trener for anledningen.

Noe av det forbundstinget ba om var at jenter og gutter likebehandles i klubb når det gjelder praktisk tilrettelegging, ressurser og trenertetthet. Dette er noe vi er stolte av at vi allerede gjør på de fleste punkter og etterstreber på andre. Når istider fordeles har det ikke noe å si om det er U9 eller JU9 som skal trene, her stiller alle likt. Byggingen av ny ishall er helt klart nødvendig for å kunne oppfylle dette fullt ut, for det er ikke bare kapasiteten på is som er sprengt, men også i garderobene. Dagens garderober tilfredsstiller ikke kravene som er satt og er et kritisk punkt for videre vekst når det gjelder flere lag og at gutter og jenter skal kunne skifte hver for seg.

Forbundstinget ba også om at det skulle aktivt rekrutteres kvinner som ledere, trenere og dommere. Dette jobber vi med, og vi ser at det er en stor andel kvinner som legger ned mange frivilligtimer i klubben, i tillegg til at vår daglige leder er en kvinne. Vi tror at den beste måten å drifte en ishockeyklubb på er ved å ha en jevn kjønnsfordeling hvor vi spiller hverandre gode ut fra personlige kvaliteter og kvalifikasjoner.

Bak fra venstre: Julianne Løvholm, Trude Martinsen, Ella Crawford, Kari-Anne Myhre og Luna Roa. Foran fra venstre: Liv Ødegaard, Ellen Muggerud, Marie Sophie Glöckner og Mabel Marie Endrerud.  Ikke tilstede: Thea Andreassen, Mina Lærum, Maria Bakketun Eskelund, Nora Christophersen, Maiken Aadalen Pedersen og Frida Bondehagen.

Laila Krokengen

Lagleder

laila.krokengen@gmail.com 97726637

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Eiendomsmegler 1
Real Ringerike
Skue Sparebank
Fuel of Norway
Røyse Presseri
Sparebank 1 Økonomihuset