Nyttårsbrev fra bredden

Nyttårsbrev fra bredden

Her kommer en nyttårshilsen fra breddeavdelingen, med en oppsummering av året som har vært, noen tanker om fremtiden, og siden det er en sesong med 50-årsjubileum 14.januar, så blir det et litt lengre skriv med bakgrunnshistorie for den moderne tids breddesatsing som startet for alvor i 2020.

2022 har vært et begivenhetsrikt år for breddedelen av Ringerike Ishockeyklubb. Klubben opplever en stadig økende interesse blant barn og unge som ønsker å prøve ishockey, og aktivitetstilbud tilpasses hele tiden etter beste evne for å skape idrettsglede og utvikling. Ishockey er for alle, og vi jobber for å gjøre tilbudene optimale for alle, enten man deltar på Skøyteskolen, JU9 eller vil satse ishockey som U18 spiller og kombinere dette med videregående skole. Samspillet mellom bredde og elite er en bærebjelke i Ringerike Ishockeyklubb og her har A-lagsspillere stilt opp på treninger, avslutninger, skole- og barnehagebesøk, og andre type arrangementer, og vi er veldig glade for at barna i bredden har en slik, unik, nærhet til elitespillerne. Flere stilte også opp når vi under våren og sommeren arrangerte skøytedager og et lite pusterom for rundt 150 ukrainske flyktninger fra Hvalsmoen.

Bredde og elite, alltid hånd i hånd.

Rekruttering

Skøyteskolen er et gratis tilbud og klubbens flaggskip når det gjelder rekruttering. Siden sesongstart i august er det 139 barn med i gruppen. Det har gjennom 2022 blitt arrangert flere åpne dager og i august var det fulle «Hockeydager» for 1.- og 2.klassinger. Barnehager og skoleklasser har vært på besøk og brukt isen på dagtid gjennom hele året. Spillere fra Panthers Elite, sammen med Panther’n, har vært på besøk hos flere av barneskolene i Hønefoss. De tok også turen til Dalsbråten barnehage, noe som var en forsmak på et spennende rekrutterings-prosjekt som startes på nyåret. Hockey Akademiet har også i 2022 vært en rekrutteringskanal hvor flere barn har startet med ishockey gjennom fritidsordningen vår.

Vi er glade og stolte for å se at arbeidet gir resultater og det rekrutteres flere barn til idretten. I løpet av 2022 har veksten fra de tidligere årene fortsatt, og det kommer stadig inn nye mennesker i ishallen på Schjongslunden. 
Her er det ikke bare barn og ungdom som har kommet inn dørene. Norsemen-gruppen (også kalt pappalaget) trekker stadig inn nye deltakere, og har det siste året vokst så mye at det har blitt to grupper. Det har også vokst fram en mammagruppe som naturligvis har tatt navnet Norsewomen.

Det er etablert et nytt damelag i 1.divisjon, Ringerike Panthers Damer, hvor flere tidligere spillere har returnert til klubben. Dette sammen med rekrutteringen av nye barn og voksne har gjort at vi i dag teller 445 aktive medlemmer, hvor tallet i mars viste 378. Jentesatsningen har også resultert i 102 aktive jenter.

Det er veldig moro å være med på utviklingen og se hvordan lokalsamfunnet fylles av barn med Panthers-luer og -capser. For det er faktisk noe det er verdt å merke seg. I dag kan man nesten ikke gå utendørs uten å legge merke til Mini-Pantherne, enten det er i Hønefoss, Vik, Tyristrand, Jevnaker eller Hallingby.

Jentedagen som ble arrangert i oktober bidro godt til rekrutteringen av jenter til de to jentelagene våre, JU9 og JU11. Foto: Bjørn Johnsen

Utvikling av det sportslige opplegget

Vi skal tilbake til januar 2020, ikke lenge før all aktivitet ble stanset. Klubben besluttet at det nå skulle satses hardere på bredden, og en plan for hvordan morgendagens ishockeyspillere skal utvikles skulle på plass. Prosjektet og strategien hadde bare så vidt begynt å planlegges før det ble full nedstengning og en time-out over det hele. Kanskje ga det rom for at idéer kunne spire, og en ro rundt prosessen, for til sesongstart var prosjektet i gang i praksis. På startstreken stod en gjeng med både nye og kjente trenerfjes, klare til å gripe fatt i den nye modellen.

Trenerne fikk et rammeverk å forholde seg til i treningsplanleggingen, de fikk hver sin mentor (både som oppfølging og sparringspartner), og hver lagenhet fikk sine spilleambassadører fra A-laget som jevnlig dukker opp på besøk på deres treninger for å motivere og dele tips.

Kvaliteten på å ishockeytreninger i Ringerike ble jevnere og bedre, og med høyt fokus på skøyteferdigheter og smålagsspill, så har samtlige lagenheter utviklet seg stort de siste årene.  

Så tilbake til årets sesong, for nye spennende ting har skjedd også denne sesongen. 
Breddens første istrening hver uke er en samtrening mellom U8, U9, U10, U11 og JU11. Dette betyr potensielt 70 barn på isen, fordelt over 6 stasjoner. Her har trenerne virkelig tatt eierskap til modellen, og det gjør at barna i løpet av 75 minutter på isen får høy aktivitet og masse repetisjoner på det de øver på.
Jentelagene, JU9 og JU11 har etablert seg som egne grupper og deltatt på sine første turneringer, og til sammen har antallet jenter som spiller ishockey i disse aldersgruppene doblet seg siden sesongstart.

Ishockey er for alle. Klubbens visjon. Alle er velkomne, og det skal man kjenne i det man går inn dørene i Shjongshallen. Det betyr også at de som ønsker å satse på sin ishockey skal bli sett, og i 2022 har det blitt jobbet med å få til en balansegang som sikrer utvikling for alle. Tidligere har alle nye som vil prøve ishockey gått rett inn på lag. Det gjelder også i ungdomslagene hvor flere gjerne har spilt ishockey i 10-12 år allerede. Det har ikke vært utviklende for noen, da nybegynnerne har blitt «kastet til ulvene» og ikke kjent på mestring, mens de som har spilt lenge har måttet være tålmodige i treningshverdagen fordi nivået på treningene har vært veldig ujevnt. Det gjorde at det i forkant av sesongen ble etablert en Utviklingsgruppe (UTG), hvor de som har begynt/begynner sent i alderen 12-16 år, får en mulighet til å utvikle sine basisferdigheter og komme i kapp med lagenheten sin.

De som ønsker å satse på ishockey skal også ha muligheten til å gjøre det i Ringerike. For å legge til rette for dette, har et viktig ledd vært å øke kvaliteten på treningene, men også å øke antall istreninger. Hva frister vel da mer enn å få en isøkt med A-lagets hovedtrener Martin Boork to ganger i uken før skoletid? Det har hvertfall 10-15 ungdommer fra U16 og U15 lagene skjønt at er veien å gå for å satse mot elite.

Tilrettelegging av det sportslige tilbudet til alle, uavhengig av alder og nivå, har vært i fokus gjennom året. Foto: Bjørn Johnsen

Sportslige prestasjoner - Deltakelse på landslag

I løpet av 2022 har flere spillere med Ringerike Ishockeyklubb som sin moderklubb representert Norge i landskamper. Disse er: Andrea Dalen (Kvinnelandslaget), Mina Killingstad (U18 kvinner), Alex Sjøthun (U16 og U18 landslaget). I tillegg har A-lagsspiller Sole Ryen representert Norge U20.

Veien videre – inn i 2023

Rekruttering og utvikling av hverdagen for de som driver aktivitet hos Ringerike Ishockeyklubb er spennende. Det byr på mange muligheter, men også noen utfordringer, og tilsammen tvinger dette alle i og rundt klubben til å hele tiden søke utvikling. Dette året har vi virkelig kjent på at skoen begynner å trykke på enkelte områder.

Flere lag krever også flere trenere. Dessverre har ikke rekrutteringen av trenere det siste året vært synkronisert med rekrutteringen av utøvere så langt, og her har vi nå satt inn høygiret. Klubben har bevilget midler og dekker nå trener- og instruktørkurs for alle medlemmer som ønsker å utøve trenergjerninger i Ringerike Ishockeyklubb. Det gjelder alt fra spillere på ungdomslagene, tidligere spillere, mammaer og pappaer, til oldboys-spillere. Det er ikke en forutsetning at man har spilt ishockey for å kunne bli en god trener og/eller hjelper i breddeidretten, og gleden det gir å skape aktivitet og utvikling for barna er en pris i seg selv.

Flere lag krever også flere garderober. Å samkjøre treninger på isen er en ting, det løses fint i dag, og her er det fortsatt litt til å gå på, men å gi de samme unge en plass å ta av og på ishockeyutstyret og skape det unike, sosiale miljøet man får i ishockey av nettopp dette, er ikke like enkelt med kun tre garderober til rådighet. Det er rett og slett ikke mulig å presse denne grensen lenger, og det er allerede slik at det setter visse begrensninger når vi jobber med rekruttering. Vi går inn i nyåret og jobber aktivt med å finne bedre løsninger på garderobesituasjonen inn mot neste sesong. 

Rekruttering fra Skøyte- og Hockeyskole til lag. Gjennom 2022 er det jobbet masse med å utvikle Skøyteskolen og hvordan progresjonen fra Skøyteskolen via Hockeyskolen og til lag kan bli bedre. Med en mer effektiv organisering på isen er målet å skape en oversikt som gjør at barna vil oppleve raskere mestring og utvikling på Skøyteskolen. Sammen med mer aktiv lagledelse rundt Skøyteskolen også fra breddelagene, så gir det gode forutsetninger for resultater når vi nå beveger oss inn i et nytt kalenderår. Strategien er utviklet sammen med de frivillige som arrangerer Skøyteskolen, og vil fortsatt utvikles gjennom sesongen.

Etablering av U18 lag og ishockey kombinert med skolegang. Ved siden av trenerutvikling er breddeavdelingens neste store steg etableringen av neste sesongs U18-lag. Her jobbes det med å få til et sportslig opplegg som gjør at de som vil satse ishockey kan gjøre dette i Hønefoss. Sammen med Ringerike VGS og Hønefoss VGS er et samarbeid i gang som gjør det mulig å kombinere studier med satsing på ishockey.

Som dere skjønner er dagene svært innholdsrike i Ringerike Ishockeyklubbs breddeavdeling. Så med det avslutter vi dette litt vel lange nyårsbrevet, og ønsker alle som er glad i ishockey og Panthers et riktig godt nyttår!

Hilsen fra alle oss i Breddeavdelingen.

#VIERRINGERIKE

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Eiendomsmegler 1
Real Ringerike
Skue Sparebank
Fuel of Norway
Røyse Presseri
Sparebank 1 Økonomihuset