Trener 1 kurs i Schjongshallen

Trener 1 kurs i Schjongshallen

Region Viken Vest inviterer til instruktørkurs ishockey 2-4.juni i Schjongshallen. Vi i Ringerike Ishockeyklubb jobber aktivt for å rekruttere flere trenere og dette kurset er en bra start for alle som ønsker å bidra i trenerroller og starte på formell trenerutdanning. 

Klubbens breddeavdeling er i stor vekst og følgelig blir behovet større for enda flere trenere de kommende årene. Her er det viktig at vi rekrutterer de i vår egen organisasjon som kan på sikt være en ressurs for klubben og barna. Vi har sikkert mange i hvert lag som kan ha nytte av dette kurset; hjelpetrenere, ungdommer som ønsker å bidra på ulike måter, eller andre som har ønske om å gå en trenervei.

Klubben dekker kursavgiften for medlemmer som ønsker å delta på kurset. Meld dere på og kontakt oss via POST@RINGERIKEPANTHERS.NO for å bekrefte påmeldingen.

OM KURSET

Grasrottrener ishockey retter seg mot trenerne i barneidretten og trenere som ønsker å gå videre på NIHF sin trenerstige. Kurset er delt inn i 3 delkurs der samtlige delkurs må gjennomføres før man får tittelen «Grasrottrener ishockey».

Del 1 retter seg mot alderssegmentet 7-9 år, og Del 2 mot 10-12 år. Del 3 tar for seg barmark for barn i alderen 7-12 år. Del 1 og 2 er begge kurs på 20 timer, bestående av teori og praksis. Del 3 på sin side er på 5 timer og avholdes digitalt.

Det er et krav om at man virker som trener for et lag sesongen man tar kursene.

Kurset består av både teori og praksis på is, med hovedemnene: 

  • Trenerrollen
  • Tekniske ferdigheter
  • Ishockeyforståelse
  • Alderstilpasset trening

Les mer om kurset på Norges Ishockeyforbunds sider.

Lenke til påmelding

Kurset avholdes i Bærum og i Schongshallen. Påmeldingsfrist: 30.mai

TIDSPLAN

Fredag 2/6-23 - ved NTG-U i Bærum (auditorium)
Adresse: Hans Burums vei 30, Bekkestua

16:45 - 17:00:  Velkommen og registrering
17:00 - 19:00:  Teori: Trenerrollen
19:15 - 21-15:  Teori: Tekniske ferdigheter

Lørdag 3/6-23 -  Schjongshallen:
Adresse: Ringeriksgata 11, Hønefoss

kl. 08:30 – 9:45: Teori Ishockeyforståelse
kl. 10:00-12:00: Praksis på is:  Tekniske ferdigheter og ishockeyforståelse
kl. 12:15-13:00: Lunsj
kl. 13:00- 14:30 Teori: Alderstilpasset trening 
kl. 14:45 – 16:45: Praksis på is: Alderstilpasset trening
kl. 17:00 – 17:30: Oppsummering/evaluering 

Søndag 4/6-23 -  Schjongshallen:
Adresse: Ringeriksgata 11, Hønefoss

kl. 9:00 – 10:30 Teori: Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt
kl. 10:45-12:45 Praksis på is: Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt
kl. 13:00-13:45:  Lunsj
Kl. 13:45-14:30: Teori: Evaluering av praktisk økt
Kl. 14:30-15:00: Oppsummering  av kurset

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Blink hus
Real Ringerike
Skue Sparebank
Saltdalshytta
Ringerikes Blad
Røyse Presseri
Toyota Hønefoss