Politiattest

Politiattest

Alle personer over 15 år som utfører oppgaver i norsk ishockey, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest).

Hvorfor kreves det politiattest?

Politiattest er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. De som har merknader på sin politiattest skal ikke ha slike oppgaver i idretten. Dette for å hindre at personer som tidligere har begått alvorlige lovbrudd, skal kunne gjøre nye lovbrudd i idretten.

Hvem skal vise politiattest?

Alle idrettslag som tilbyr idrett til barn og ungdom under 18 år (mindreårige) eller til personer med utviklingshemming, skal – uten unntak – hente inn politiattester fra alle med tillits- eller ansvarsforhold til slike utøvere.

Trenere, instruktører, lagledere og andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. Pålegget gjelder uavhengig av om vedkommende er ansatt, tar oppdrag eller er frivillig i idretten.

Hvordan søke om politiattest?

Det er den personen som har en rolle som krever politiattest, som selv må søke om politiattest. Idrettslaget kan ikke gjøre dette. Du kan enkelt søke om politiattest på politiets nettsider.

Det trengs en bekreftelse fra idrettslaget for å søke om politiattest. Bekreftelsen som skal fylles ut, finner du her. Når du søker, legger du ved (laster opp) dokumentet med bekreftelse fra idrettslaget (kontakt daglig leder for bekreftelse til formålsattesten).

Dersom du er under 18 år, må du også legge ved en bekreftelse med underskrift fra dine foresatte på at de vet at du søker om politiattest. En slik bekreftelse finner du her.

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til deg som søker. Når du har mottatt politiattesten, fremvises den hos daglig leder, eller sendes til post@ringerikepanthers.no. Dersom du ikke har merknader på politiattesten, vil politiattestansvarlig da registrere opplysninger om at du har fremvist gyldig attest. Selve politiattesten skal alltid beholdes av deg som søker.

Mer info fra Norges Idrettsforbund her

Formålsattest (politiet.no)

Søk politiattest her (politiet.no)

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Eiendomsmegler 1
Real Ringerike
Skue Sparebank
Fuel of Norway
Røyse Presseri
Sparebank 1 Økonomihuset