JU9

Her finnes lagoversikt og relevant informasjon om JU9 i sesongen 2023/ 2024

JU9

JU9 har to istreninger i uken.

Mandag: 17:20 - 18:10

Fredag: 16:30 - 17:40

Renate Sønsteby

Lagleder

renate.sonsteby@gmail.com 97718478

Even Tangen Fosse

Leder Hockey Akademiet,Administrasjon

even@ringerikepanthers.no 95790152

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Real Ringerike
Skue Sparebank
Fuel of Norway
Røyse Presseri