Påmelding Hockey Akademiet 2022/2023

Påmelding Hockey Akademiet 2022/2023

Vi er klare for en ny sesong med Hockey Akademiet og vi holder på mandag og tirsdag som Akademidager også neste sesong.

Før sesongen 2021/2022 gjorde vi endringer og delte Akademiet opp i en Fritidsordning (1-4.klasse) og en Skillsgruppe (5-10. klasse). Den inndelingen vil vi fortsette med også kommende sesong. 

For Fritidsordningen inkluderer det er fullverdig SFO-tilbud, mens Skillsgruppen er et tilbud for dem som ønsker ekstra treningsøkter på isen, med individuelle ferdigheter som hovedfokus. Begge tilbudene inkluderer også varmlunsj (valgbart for Skillsgruppen).

Under årets sesong har vi hatt 20 påmeldte deltakere på Fritidsordningen og 10 påmeldte på Skillsgruppen, og vi er klar til å ta imot enda flere til neste sesong. 

Timeplaner og praktisk info

Kommende sesong vil vi beholde mandag og tirsdag som våre dager på Hockey Akademiet. Timeplanene vil være veldig lik det de har vært under årets sesong, da det passer godt med skolerutene rundt i distriktet. Timeplan finner dere som vedlegg i artikkelen eller på undersidene for Hockey Akademiet. 

For deltakere som ikke har mulighet til å komme seg fra skole til ishallen på egenhånd, så tilbyr vi også en løsning for transport.

Fullstendig informasjon om Hockey Akademiet finnes her.

Påmelding Fritidsordning

Påmelding Skillsgruppe

Even Tangen Fosse
Even Tangen Fosse

Leder Hockey Akademiet,Administrasjon

even@ringerikepanthers.no 95790152

Hovedsponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland
TI industrier
Aka AS
Real Ringerike
Skue Sparebank
Fuel of Norway
Røyse Presseri